Vad kostar det?

Det råder fri prissättning på tandvårdsbehandlingar i Sverige. Det innebär att priserna på olika behandlingar hos olika tandvårdsmottagningar kan variera något.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3.000 kronor av referenspriset (grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet) får du betala själv, men du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning. 

För kostnader på 3.001-15.000 kronor av referenspriset får du 50 procents ersättning.

För kostnader över 15.000 kronor av referenspriset får du 85 procents ersättning.

Kosmetisk tandvård

 Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan du äta, tala och tugga, samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

0-24 år

Vi tar tyvärr inte emot barn och ”unga vuxna”, utan hänvisar till kliniker som har avtal med Västra GötalandsRegionen.

 

24-29 år

Tack vare det statliga tandvårdsstödet får du som är mellan 24 och 29 år ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget är 600 kronor per år (1200 kronor under två år). Du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 29.

 

30-64 år

Är du 30-64 år blir bidraget 300 kronor per år (600 kronor under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar. Detta gäller till och med det år du fyller 64.

Äldre än 65 år

Är du 65 eller äldre blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år). Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år, du kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Undersökning

Tandläkare
960 kr

Tanduttagning

Enkel
1300 kr

Tanduttagning

komplicerad
1890 kr

Rotfyllning

En kanal
4100 kr

Rotfyllning

Fyra kanaler
6470 kr

Bettskena

i hård akrylat
4160 kr

Ytfyllning

Av en yta på framtand eller hörntand
850 kr

Ytfyllning

Av en yta på molar eller premolar
990 kr

Ytfyllning

Av tre eller fyra ytor på molar eller premolar
1830 kr

Krona

Permanent tandstödd krona, en per  käke
7240 kr

Krona

Permanent tandstödd krona, flera i samma käke
6050 kr

Hängande led

vid tandstödd proetik, per led
3130 kr

Protes

Hel över- eller underkäksprotes
12060kr